System bezpieczeństwa muzeów

System bezpieczeństwa muzeów – większość muzeów wymaga co najmniej dwóch rodzajów systemów alarmowych: antywłamaniowego i przeciwpożarowego. Alarmy antywłamaniowe zazwyczaj chronią muzea przed włamywaczami w nocy, ale także zabezpieczają miejsca, takie jak obszary o wysokim poziomie bezpieczeństwa i drzwi przeciwpożarowe w ciągu dnia. Systemy przeciwpożarowe dzielą się na dwa rodzaje systemów: systemy wykrywania pożaru, które wykrywają pożary, oraz systemy sygnalizacji pożaru, które ostrzegają mieszkańców budynku o problemach. Ewakuacje są zwykle zarządzane przez system sygnalizacji pożaru.

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Istnieją zasadniczo dwa rodzaje systemów antywłamaniowych. Mniejsze muzea i muzea domowe często korzystają z systemów opartych na przełącznikach. W systemie panelowym panel sterowania jest instalowany w szafce, piwnicy lub innym niewidocznym miejscu. Manipulator służy do łączenia się z centralą i sygnalizowania alarmu. Większość central może obsługiwać stosunkowo dużą liczbę czujników drzwiowych, czujników ruchu i innych urządzeń wykrywających. Zazwyczaj centrale te dzielą czujki na strefy lub strefy. Niektóre instytucje wymagają więcej miejsca niż typowy panel kontrolny, dlatego używają wielu paneli kontrolnych. Oznacza to, że muzeum technicznie posiada dwa systemy alarmowe, ale mogą one działać jako jeden, przejrzysty dla użytkowników. Chociaż nazywamy je panelami alarmowymi, w rzeczywistości są to systemy komputerowe, które są dość złożone. Systemy te sygnalizują na wiele sposobów. Można je skonfigurować tak, aby obsługiwały drukarkę, wyświetlały komunikat na klawiaturze, uruchamiały dzwonek lub alarm lub wysyłały sygnał do centrali. W przypadku skonfigurowania wysyłania sygnału do stacji centralnej zwykle odbywa się to za pośrednictwem linii telefonicznej. Ale ponieważ linie telefoniczne mogą zostać naruszone, zwykle używamy jakiejś formy systemu komórkowego lub radiowego do tworzenia kopii zapasowych linii telefonicznych. Którego użyć, zależy od usługi dostępnej w Twojej okolicy, ale większość korzysta z systemów komórkowych.

Systemy Detektorowe

Najpopularniejszymi czujnikami są czujniki ruchu na podczerwień, a wiele z nich wykorzystuje wiele technologii, takich jak podczerwień i mikrofale w jednym czujniku. Zmniejsza to liczbę fałszywych alarmów. Czujki te wykrywają ruch w przestrzeni i uruchamiają alarm. Czujki drzwiowe, które prawie zawsze są typu magnetycznego, wykrywają otwarcie drzwi, a czujki zbicia szyby wykrywają stłuczenie szyby. Istnieją dwa rodzaje czujek zbicia szyby. Detektory wstrząsów wykrywają uderzenia w szkło, a detektory akustyczne są dostrojone do dźwięku tłuczonego szkła i emitują sygnał, gdy „usłyszą” tę częstotliwość. System alarmowy może również monitorować każdy typ czujki, w tym czujniki temperatury i wilgotności, przyciski napadowe, wiązki światła i inne. Zadaniem systemu alarmowego jest zapewnienie bezpieczeństwa obwodu i wnętrza pomieszczenia. Budynek jest jak pudełko. Ma górę, dół i boki. Każdy otwór musi być zabezpieczony, w tym dostęp do piwnicy, dostęp do dachu przez drzwi i świetliki oraz dostęp z boku, w tym inne otwory, takie jak okna, drzwi i otwory wentylacyjne.

Wiele zagrożeń

System bezpieczeństwa muzeów

System bezpieczeństwa muzeów

Ponieważ kradzież nie jest jedynym zagrożeniem, przed którym stoimy, warto strategicznie zainstalować wewnętrzne czujniki ruchu w całym budynku. Zazwyczaj czujniki zapewniają wykrywanie ruchu na wszystkich szklanych oknach, wszystkich drzwiach, drzwiach wind i klatkach schodowych oraz w obszarach o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Oczywiście więcej czujników używamy w galeriach i obszarach przechowywania przedmiotów kolekcjonerskich, takich jak magazyny i laboratoria. W muzeum znajdują się obszary wysokiego ryzyka. Należą do nich magazyny plonów i inne obszary, w których przechowywane są plony, gdzie również należy ustanowić wewnętrzne granice i wewnętrzne obszary ruchu. Dobrze zaprojektowany system alarmowy oparty na centrali odpowiednio zabezpieczy budynek. Jego ograniczenie polega na tym, że wraz ze wzrostem budynku systemy te stają się mniej przydatne i mniej zdolne do zaspokojenia twoich potrzeb. Są pod pewnymi względami bardzo ograniczone. Na przykład w większym muzeum może być konieczne aktywowanie lub dezaktywowanie każdego detektora indywidualnie, a nie grupowo. Zwykle nie można tego zrobić poprawnie w systemach opartych na PBX. W miarę wzrostu potrzeb będziesz musiał użyć innego rodzaju systemu alarmowego – systemu komputerowego. Systemy alarmowe oparte na komputerach PC są często określane jako „systemy kontroli dostępu”. Nawet najmniejsze systemy mogą zaspokoić potrzeby dużych muzeów. Oprócz możliwości zaspokojenia potrzeb największych obiektów, systemy kontroli dostępu pozwalają na włączenie lub wyłączenie dowolnego punktu lub dowolnej grupy punktów w systemie niezależnie od wszystkich pozostałych punktów. Systemy bezpieczeństwa powinny być indywidualnie dostosowywane do każdego muzeum.