Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa jest formą działalności polegająca nie tylko i wyłącznie na prowadzeniu, ale również nadzorowaniu bieżącej obsługi danej nieruchomości. Konieczne jest również planowanie zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych celów. Należy do nich zaliczyć m.in. odpowiednie utrzymanie czy rozwój nieruchomości. 

Dlaczego warto zdecydować się na powierzenie zarządzania nieruchomością zewnętrznej firmie?

Inwestorzy bardzo często wychodzą z błędnego założenia, że nie potrzebują firmy do zarządzania ich nieruchomością czy nieruchomościami, ponieważ z jednym czy kilkoma lokalami nie będzie dużo pracy. Do skorzystania z tego typu usług właścicieli nieruchomości nie przekonuje również cena usługi. Nie jest to oczywiście dobre myślenie, ponieważ profesjonalny zarządca będzie w stanie spokojnie zarobić nie tylko na siebie, ale również stworzyć dochód klientowi – właścicielowi nieruchomości. Warto podkreślić, że cena zawsze będzie dostosowana zarówno do typu danej nieruchomości, jak i przepływów finansowych, które są przez nią generowane. Inwestycją jest przede wszystkim podpisanie umowy z zarządcą w celu zaoszczędzenia czasu. 

Korzyści z zarządzania

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa to nie tylko i wyłącznie  przejmowanie najważniejszych, ale praktycznie wszystkich obowiązków wynajmującego. Skorzystanie z profesjonalnych firm zajmujących się tego typu usługami umożliwia nie tylko i wyłącznie na zaoszczędzenie cennego czasu, ale również zyskanie koniecznego komfortu i bezpieczeństwa. Ponadto zarządca danej nieruchomości dzięki współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami będzie mógł organizować sprzątania, remonty czy naprawy zdecydowanie szybciej w porównaniu do właściciela, który będzie polegał tylko i wyłącznie na niepewnych kontaktach. 

Należy zdawać sobie sprawę, że do zadań zarządcy nieruchomości trzeba również zaliczyć budowanie odpowiednich relacji pomiędzy najemcami, a wynajmującymi. Jak wiadomo ich interesy w zdecydowanej większości przypadków są rozbieżne, dlatego bardzo często może dochodzić do konfliktowych sytuacji. Zarządca powinien rozumieć interesy zarówno jednej, jak i drugiej strony. W ten sposób będzie w stanie pomóc dojść do porozumienia. Umożliwia to na budowanie długoterminowych relacji, do których należy koniecznie zaliczyć przedłużanie umów.

Ubezpieczenie

Nie wszyscy wiedzą, że jedną z najbardziej istotnych zasad związanych z inwestowaniem jest odpowiednie zabezpieczenia posiadanego majątku. Ubezpieczenie lokalu powinno być zatem absolutną koniecznością. Wtedy w przypadku ewentualnych zniszczeń czy szkód, zadaniem zarządcy danej nieruchomości będzie zgłoszenie danej szkody do odpowiedniego ubezpieczyciela. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że profesjonalista będzie w stanie nie tylko i wyłącznie wynegocjować z ubezpieczycielem bardziej atrakcyjną stawkę, ale również szerszy zakres polisy. 

Koordynacja kontaktów

Ponadto trzeba zdawać sobie sprawę, że osoba zarządzająca najmem jest pierwszą osobą do kontaktu nie tylko dla dostawców mediów ale również administratora nieruchomości czy najemcy. Zarządca nieruchomości musi także mieć świadomość, że w przypadku ewentualnych awarii czy udostępnienia lokalu dla przeglądu kominiarskiego, musi w taki sposób koordynować działania poszczególnych osób, by wszystkie czynności zostały wykonane w ustalonym terminie. 

Kontrola oraz opieka

Sporządzenie bardzo dokładnego protokołu przy przekazywaniu lokalu oraz zadbanie o to, by najemca przekazał wszystkie konieczne dokumenty umożliwia na uniknięcie różnego rodzaju nieporozumień czy kłopotów. Zarządzanie nieruchomościami Warszawa polega również na jasnym ustaleniu obowiązków obu stron, koordynacji najbardziej istotnych spraw czy organizacji zakupów dodatkowego wyposażenia. 

Rozliczenia

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa polega również na kontroli spraw finansowych. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak istotna jest dbałość o terminowe regulowanie płatności. Umożliwia to bowiem na efektywne planowanie przepływów finansowych. Zarządca powinien ponadto bardzo szybko reagować nie tylko na opóźnienia, ale również ewentualne problemy. Koniecznie trzeba także zaznaczyć, że zarządca jest odpowiedzialny za regulowanie wszelkich płatności, które są po stronie właściciela danej nieruchomości. Do obowiązków firmy zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami trzeba także zaliczyć dbanie, by wszystkie koszty były terminowo regulowane. 

Doradztwo i znalezienie najemcy

Profesjonalni zarządcy nieruchomościami mogą być bardzo pomocni dla swoich klientów już na etapie zakupu mieszkania. Będą bowiem mogli doradzić jeżeli chodzi o rozkład mieszkania pod względem pomieszczeń, jego lokalizacji czy aspektów prawnych. Firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami mogą również udzielić wskazówek w kwestii wykończenia. Jak wiadomo nie wszyscy mają świadomość w jaki sposób zracjonalizować koszty czy dostosować projekt do wybranej przez siebie grupy docelowej. Oczywiście zadaniem zarządcy danej nieruchomości jest nie tylko poszukiwanie najemców, ale również ich ocena i weryfikacja.