Studia w formie podyplomowej – jak wybrać?

W dokształcaniu się, czyli w podnoszeniu swoich umiejętności oraz wiedzy, upatruje się rozwoju osobistego na kilku obszarach. Dotyczą one przede wszystkim własnego rozwoju, ale również awansu i prestiżu lub też umożliwienia zmiany obecnej pracy czy podniesienia dotychczasowego wynagrodzenia. Jednak studia w formie podyplomowej wiążą się z czasem, jaki trzeba znaleźć… Continue reading