Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość posiada kilka synonimów. Należą do nich księgi handlowe, a także księgi rachunkowe. To rodzaj księgowości, która wymaga bardzo dużej wiedzy, doświadczenia oraz nakładów pracy, ponieważ zachodzi w niej konieczność księgowania każdej operacji przedsiębiorstwa. Pełna księgowość wymusza szereg działań. Wśród nich jest również przechowywanie dokumentów sprzedaży i zakupu. Inne, niezbędne do odnotowania działania, to także wszelkie operacje finansowe – przelewy zarówno przychodzące, jak i wychodzące oraz operacje magazynowe. Pełna księgowość wymaga również księgowania udziałów w firmie, wszelkich operacji w firmowej kasie etc.

W przypadku tego rodzaju księgowości pomoc profesjonalnego biura rachunkowego wydaje się być nieodzowna. Przy pełnej księgowości obowiązków jest naprawdę sporo, dlatego należy znaleźć do tego zadania osobę, która doskonale wie, co robi.

Jakie firmy obowiązuje pełna księgowość?

Pełna księgowość jest, zgodnie z ustawą o rachunkowości, przeznaczona dla spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowo-akcyjnych, osób zagranicznych, osób i przedstawicieli firm zagranicznych, które określone są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a także dla osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich i spółdzielni, jeżeli w roku obrotowym ich przychód netto przekroczył wartość 5 293 440 złotych.

Oczywiście są to podmioty ustawowo zmuszone do prowadzenia pełnej księgowości. Poza tym każda firma może także robić to w pełni dobrowolnie. Raczej nikt się na to nie decyduje, ponieważ pełna księgowość jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż zwykła Księga Przychodów i Rozchodów. Opłaty za jej prowadzenie są także o wiele wyższe.

Sprawdź także:

 

Pełna księgowość – na czym polega?

Pełna księgowość to bardzo szczegółowe i jednocześnie precyzyjne rozliczenie każdej transakcji finansowej, do jakiej dochodzi w danej firmie. Księgi handlowe w tym celu są prowadzone tak skrupulatnie, aby już na pierwszy rzut oka zdobyć ogląd na sytuację finansową danego przedsiębiorstwa. Za sprawą zestawienia zysków i wydatków, pełna księgowość pozwala także udziałowcom, na przykład spółki, na bieżąco sprawdzać jakimi funduszami dysponuje firma i realnie planować jej rozwój, inwestycje etc. Jest to więc również niezbędny element prowadzenia dużej firmy.

Pełna księgowość to także prowadzenie ewidencji majątku firmy i źródeł jego finansowania. W największym stopniu dotyczy to dużych podmiotów, których źródła finansowania są różnorodne. Dzięki temu unika się wszelkich wątpliwości dotyczących tego tematu.

Księgi handlowe są związane z inwentaryzacją całego majątku firmy, a także jej zobowiązań w stosunku do innych podmiotów. Taka pełna księgowość ułatwia więc wyłapanie wszelkich zmian. Na przykład brany przez spółkę kredyt inwestycyjny może być w taki sposób dokładnie prześwietlony, aby sprawdzić, czy kwestie finansowe zostały starannie rozwiązane i czy pieniądze są dobrze pożytkowane. Dotyczy to również ewentualnie pojawiającego się zadłużenia. Pełna księgowość umożliwia ustalenie tego, czy majątek firmy rozrasta się, co jest oczywiście zjawiskiem pożądanym. Księgowa prowadząca taką dokumentację z jednej strony sprawdza jaki podatek jest należny fiskusowi, a z drugiej może ona także zorientować się co do stanu danej firmy.

Pełna księgowość dotyka również kwestii pracowniczych. W jej ramach prowadzi się karty wynagrodzenia pracowników. Pozwalają one na pełne rozliczenie wszelkich kosztów, które pracodawca ponieść musi z tytułu zatrudnienia danej osoby. Od razu można je zestawić z uzyskiwanymi w ten sposób zyskami.

Jak wygląda pełna księgowość?

W skład pełnej księgowości wchodzi szereg istotnych dokumentów. Wśród nich wyróżnić można dziennik, konta księgi głównej, konta księgi pomocniczej, zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie sald kont pomocniczych, wykaz składników pasywów i aktywów. Wszystkie one są równie istotne i dostęp do nich powinny mieć jedynie zaufane osoby.

Jakie są zalety i wady pełnej księgowości?

Dla niektórych przedsiębiorców prowadzenie pełnej księgowości nie jest kwestią wyboru, ale przymusu. Łączy się z tym kilka dotkliwych minusów. Przede wszystkim są to kwestie kosztów księgowości. Oddając je zewnętrznemu biurowi rachunkowemu, liczyć się trzeba ze znaczącą różnicą w porównaniu do uproszczonej Księgi Przychodów i Rozchodów. System ewidencjonowania jest w tym przypadku zdecydowanie bardziej skomplikowany, a także rozbudowany, więc wymaga również większych nakładów pracy i przede wszystkim czasu. Dodatkowo przepisy dotyczące rachunkowości są naprawdę rozbudowane, a do tego czasami niejednoznaczne i trzeba być z nimi na bieżąco. Pełna księgowość ma również swoje atuty. Przede wszystkim pozwala na bieżąco sprawdzać kondycję firmy i do tego kontrolować również stan finansów. Taki rodzaj księgowości umożliwia zastosowanie własnej polityki rachunkowości, co czasami jest również korzystne.

Pełna księgowość wymaga wiedzy, dlatego w celu jej prowadzenia zatrudnij doświadczoną księgową.