Pełna księgowość w spółkach

Pełna księgowość w spółkach: witam Cię bardzo serdecznie, skoro tutaj jesteś to poszukujesz informacji dotyczącej ewidencji oraz pełnej księgowości. Dobrze trafiłeś artykuł ten wyjaśni Ci, czym jest i na jakich zasadach działa obowiązek ewidencjonowania operacji gospodarczych twojej firmy. Na samym wstępie wyjaśnijmy sobie, czym jest ewidencja- jest to spis obrotów danej firmy, najczęściej występuje w formie ewidencji przychodów, czyli sprzedaży i jest prowadzona w celu wyliczenia podatku dochodowego.

Pełna księgowość w spółkach

Pełna księgowość w spółkach

Reasumując ewidencja jest wykazem asortymentowym, wartościowym lub ilościowym. Tutaj pierwszy raz spotykamy się z rodzajami księgowości, mianowicie podatnicy mogą posługiwać się księgowością uproszczoną (KPiR) lub też pełną. Czasami spotykamy się z sytuacją, kiedy jako przedsiębiorca jesteśmy zmuszeni przejść z księgowości uproszczonej na pełną. Przyjmijmy sytuację, że chcemy zostać przedsiębiorcą, czy możemy skorzystać z uproszczonej księgowości? Oczywiście tak, jest natomiast jeden podstawowy warunek, mianowicie nasz przychód z poprzedniego roku nie przekroczył kwoty dwóch milionów w walucie polskiej.

Pełna księgowość od małej różni się tym, że wymaga wprowadzenia zdecydowanie więcej szczegółów ewidencyjnych. Jeżeli prowadzimy uproszczoną księgowość to jesteśmy zobowiązani do ewidencjonowania środków trwałych, czyli wszystkich rzeczowych składników związanych z naszą działalnością. Następnie musimy prowadzić ewidencję wyposażenia, ewidencję przebiegu pojazdów, rejestr VAT wszelkiego rodzaju zakupów czy sprzedaży, księgę rozchodów i przychodów i najważniejsze, czyli ewidencję przychodów. Tak, więc jeżeli nasze dochody nie przekroczyły dwóch milionów euro (w przeliczeniu na złotówki) i spełniamy wszystkie powyższe warunki, wówczas możemy wybrać jedną z trzech form opodatkowania. Pierwsza z nich to karta podatkowa, której korzysta niewielka liczba przedsiębiorców. Polega ona na odprowadzaniu do urzędu skarbowego określnej kwoty podatku, przy czym kwota ta jest ustalana przez naczelnika danego urzędu skarbowego. Przy obliczaniu kwoty takiego podatku bierze się pod uwagę zakres naszej działalności, liczbę pracowników czy chociażby liczbę mieszkańców miejscowości, w jakiej prowadzimy działalność. Warto pamiętać, że jeżeli chcemy skorzystać z tak owej karty to musimy prowadzić działalność gospodarczą wymienioną z artykułu 23.1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zobacz koniecznie:

Drugą opcją jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, tutaj mamy do czynienia z określoną stawką podatku, której wysokość jest zależna od rodzaju naszej działalności gospodarczej. Krótko ujmując podatek, jaki przyjdzie nam zapłacić obliczany jest na bazie naszego dochodu. Należy jednak dodać, że możemy skorzystać z tej opcji pod warunkiem, że nie przekroczymy limitu 250 tysięcy euro za rok poprzedni. Ostatnią formą opodatkowania jest księga przychodów i rozchodów. Podatek płacony jest od osiągniętych dochodów, przy czym dochód rozumiany jest, jako przychód pomniejszony o koszty. Co więcej, jeżeli podatek nie wyjdzie do zapłaty to nie my, jako przedsiębiorcy nie musimy tego zgłaszać. Wcześniej wspomniałem o czymś takim jak pełna księgowość. Otóż, jeżeli zdecydujemy się przekształcić naszą działalność w spółkę akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę komandytową musimy przejść na pełną księgowość. Ponadto pełna księgowość obowiązuje przedsiębiorców, których przychód netto ze sprzedaży produktów i operacji finansowych przekroczył dwa miliony euro (w przeliczeniu na złotówki).biuro-rachunkowe-w-Łodzi-cennik

Możliwe, że troszkę Cię zamotałem, więc krótko podsumowując, jeżeli przekroczymy wyżej wspomnianą kwotę lub będziemy prowadzić wyżej wymienioną spółkę to wówczas obowiązuje nas pełna księgowość. Wiąże się to z większymi obowiązkami ewidencji wszelkich operacji gospodarczych naszej firmy. Wszelkie operacje gospodarcze muszą być ewidencjonowane w tak zwanych księgach rachunkowych, na które składają się: dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów tzw. inwentarz. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani sporządzać sprawozdania finansowe, które składają się z bilansu, rachunku zysków i strat, wstępu do sprawozdania oraz wszelkie informacje i objaśnienia.

Polecamy uwadze:

Jak widać pełna księgowość jest zdecydowanie bardziej skomplikowaną formą rejestrowania przychodów i rozchodów. Księgi rachunkowe różnią się od ksiąg podatkowych (uproszczona księgowość) tym, że nie prowadzi się ich w celu ustalenia rzeczywistych należności podatkowych, a w celu monitorowania kondycji finansowej firmy. Jeżeli chcemy mówić tutaj o funkcji podatkowej to jest ona jedynie elementem dodatkowym, który nie stanowi podstawowej funkcji ksiąg rachunkowych (pełna księgowość). Kończąc chciałbym podziękować Ci za zainteresowanie moim artykułem. Pamiętaj że prawo podatkowe nieustannie się zmienia, więc warto o niektóre informacje dopytać w urzędzie skarbowy. Mam nadzieję, że informacje, jakie tutaj zaprezentowałem przydadzą Ci się podczas zakładania własnej działalności.