Dlaczego większość małżeństw kończy się rozwodem?

Teoretycznie każde małżeństwo powinna trwać od momentu ślubu aż do śmierci bez zwracania uwagi na okoliczności jakie zdarzą się w przyszłości. W praktyce jednak według danych statystycznych średnio 3 na 4 małżeństwa w Polsce kończą się rozwodem. Powodów można się upatrywać w różnych aspektach życia codziennego czy też zawodowego. Warto jednak zdawać sobie sprawę z motywów, jakie kierują współmałżonkami przed podjęciem tego rodzaju decyzji. 

 

Co kryje się pod pojęciem rozwód?

adwokat Opole rozwody

adwokat Opole rozwody

Samo pojęcie rozwód dla przeważającej większości osób oznacza jedynie rozstanie się dwóch osób będących w związku małżeńskim. Warto jednak zdawać sobie sprawę, iż w prawie wyróżnione są dwa rodzaje rozwodów. Pierwszy z nich to rozwód cywilny (inaczej z powództwa cywilnego) co w praktyce oznacza, iż prawnie dwie osoby nie pozostają dłużej w związku małżeńskim co wiąże się z automatycznym zakończeniem wszelkich praw i obowiązków wynikających z małżeństwa. Z kolei drugi rodzaj rozwodu to rozwód kościelny. Będąc chrześcijaninem oraz katolikiem i chcąc wziąć ślubu automatycznie wybrane osoby znajdują się w nierozerwalnym związku małżeńskim. Otrzymanie rozwodu kościelnego jest bardzo trudne (czasami wręcz niemożliwe), poza kilkoma wyjątkowymi sytuacjami, do których zaliczają się:

 

 • zbyt młody wiek jednej ze stron – zwykle jeśli kobieta jest poniżej 14 roku życia (lub mężczyzna poniżej 16 roku życia) chce wziąć ślub taki rodzaj ślubu uznaje się za nieważny i można otrzymać rozwód kościelny;
 • zatajona informacja przed zawarciem aktu małżeństwa – np. zatajona choroba psychiczna;
 • niezdolność płciowa do propagowania wartości chrześcijańskich w akcie małżeństwa np. impotencja;
 • wcześniejsze święcenia czy przynależność formalna do jakiejkolwiek religii;
 • powinowactwo w linii prostej;
 • małżeństwo w wyniku uprowadzenia.

Tylko na podstawie wyżej wymienionych przypadków można uzyskać rozwód kościelny. W przeciwnym wypadku możliwy jest tylko rozwód cywilny, który nie jest w żaden sposób związany z rozwodem kościelnym.

Zobacz także:

Jakie są najczęstsze powody rozwodów?

Nie sposób jest wymienić wyłącznie jednego powodu rozwodów zarówno w Polsce jak i na świecie. Pary zarówno z krótkim jak i długim stażem małżeńskim często decydują się na rozwód w okresie od 3 do 25 lat od zawarcia małżeństwa. Według badań wielu niezależnych instytucji do najczęstszych powodów rozwodów w Polsce zaliczają się:

 • problemy finansowe – kłopoty finansowe obecne w rodzinie przez dłuższy okres czasu powodują, że wiele par bardzo często się kłóci. Powodem jest wpadnięcie w spiralę długów czy też utrata pracy i długotrwały brak perspektyw rozwoju zawodowego. Niestety skutkuje to częstymi konfliktami, które następnie przekształcają się w głęboki konflikt na wielu płaszczyznach i ostatecznie doprowadzają do rozpadu małżeństwa;
 • przemoc – może ona mieć wymiar psychiczny, fizyczny czy też ekonomiczny. Według badań przemoc to drugi najczęściej wybierany powód podjęcia decyzji o rozwodzie;
 • znudzenie się sobą (wprowadzenie rutyny w życie) – wykonywanie codziennie tych samych obowiązków, brak wspólnych tematów do rozmowy oraz problemów do rozwiązania powoduje, że po pewnym czasie ludzie będący w związku zaczynają się sobą nudzić. Skutkiem tego jest powolne pójście w kierunku swoich zainteresowań a następnie często doprowadza to do rozwodu;
 • problemy zdrowotne – bardzo często zdarza się, że osoby, które nagle stają się niepełnosprawne lub ciężko chore po dłuższym okresie czasu nie mogą zapewniać bezpieczeństwa czy też być oparciem dla drugiej połówki. Choć początkowo ta druga strona stara się pomagać i wspierać osobę nie w pełni zdrową po dłuższym czasie decyduje się na pójście własną drogą. Efektem tego jest podjęcie decyzji o rozwodzie;
 • brak możliwości posiadania dzieci – dla części par jedną z najważniejszych decyzji jest posiadania dzieci i stworzenie rodziny. Jednak w momencie gdy kobieta lub mężczyzna w związku nie mogą (lub nie chcą mieć dzieci) druga strona może zacząć szukać nowej osoby, z która ułoży sobie życie. Skutkiem tego również jest podjęcie decyzji o rozwodzie.

Warto zauważyć, że wszystkie wyżej wymienione powody rozwodów stanowią jedynie część powodów, dla których ludzie w związkach małżeńskich podejmują taką decyzję. Przyczyn rozwodów może być nieskończenie wiele, co jednak zawsze ma ten sam efekt – rozpad małżeństwa.

Co zrobić by uniknąć rozwodu?

Dla par, które zmagają się z problemami i myślą o rozwodzie często jednak przed podjęciem samej decyzji pomocnych może okazać się kilka rzeczy. Mogą one pomóc w rozwiązaniu konfliktów oraz finalnie porzucić myśl o rozwodzie. Do tego typu pomysłów zaliczają się:

 • podjęcie się terapii – terapia małżeńska wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla par, które zmagają się z problemami. Dzięki niej wiele osób może przy pomocy specjalisty przepracować wszystkie problemy, opowiedzieć co leży n sercu i finalnie dojść do rozwiązań jakie należy podjąć możliwie jak najszybciej;
 • rozmowa z rodziną – kolejnym dobrym pomysłem może okazać się zwykła rozmowa z rodziną, podczas której można poradzić się, podzielić się kłopotami z bliskimi, czy też uzyskać pomoc.

Najlepszym rozwiązaniem jednak będzie powiedzenie samemu sobie jakie stoją wyzwania oraz problemy w najbliższej przyszłości i konsekwentnie rozwiązywać swoje problemy.