Studia w formie podyplomowej – jak wybrać?

W dokształcaniu się, czyli w podnoszeniu swoich umiejętności oraz wiedzy, upatruje się rozwoju osobistego na kilku obszarach. Dotyczą one przede wszystkim własnego rozwoju, ale również awansu i prestiżu lub też umożliwienia zmiany obecnej pracy czy podniesienia dotychczasowego wynagrodzenia. Jednak studia w formie podyplomowej wiążą się z czasem, jaki trzeba znaleźć na naukę oraz kosztami. Dlatego warto się dowiedzieć, jak wybrać studia aby nie stracić jednego i drugiego.

Dokształcanie po studiach, czyli tak zwane podyplomówki

Studia podyplomowe to świetny pomysł dla osób, które posiadają już wykształcenie wyższe. Należy posiadać tytuł inżyniera, licencjata, magistra, magistra inżyniera lub wyższy tytuł. Jest to jeden z dwóch, czasem trzech najważniejszych kryteriów decydujących o przyjęciu kandydata. Podjęcie nauki na tych studiach gwarantuje podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych w większości przypadków. Dlatego warto sprawdzić, czy podjęta nauka przyniesie oczekiwany efekt poprzez poprawę pozycji na rynku pracy, podniesienie kompetencji zawodowych oraz czy umożliwi zdobycie dodatkowych uprawnień z danej dziedziny. Istotne jest także, co student otrzyma po zakończeniu nauki – zwykłe zaświadczenie (jak po ukończeniu zwykłego kursu) czy może dyplom studiów o charakterze podyplomowym? Zdarza się, że wraz z zakończeniem edukacji uczelnia umożliwia zdanie dodatkowego egzaminu i uzyskanie niezbędnych uprawnień lub tytułu zawodowego. Jest to bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o konkurencyjność pracownika na obecnym rynku pracy.

Cena studiów podyplomowych zaczyna się od 2000 złotych i sięga nawet 20000 złotych za wszystkie semestry, które obowiązują na wybranym kierunku. Liczne źródła podają, że średnia cena tego typu studiów wynosi około 4000 złotych za cały okres nauki, podczas trwania podyplomówki. Uczelnie ułatwiają opłacenie czesnego w formie ratalnej, więc płatności można dokonywać przed rozpoczęciem każdego semestru. Koszt dodatkowej edukacji uzależniony jest od wybranego miasta, uczelni i przede wszystkim od kierunku studiów. Dlatego należy rozważyć wszystkie możliwości, aby nie stracić zainwestowanych pieniędzy w rozwój swojej osoby.

Chcąc podjąć właściwą decyzję i nie stracić pieniędzy warto zapoznać się również z ofertą wszystkich uczelni wyższych oraz szczegółowo przejrzeć ofertę interesujących nas kierunków studiów. Zdarza się, że nazwa kierunku jest zbyt krótka lub błędnie dobrana do programu edukacji. Dlatego dokładne zapoznanie się z dostępnymi danymi na stronach internetowych placówek oświatowych lub dostępnymi folderami w formie papierowej jest niezbędne przy wyborze studiów podyplomowych. Należy także zweryfikować, czy podjęty kierunek nie jest chwytem marketingowym (oraz odpowiedzią na chwilowe zmiany na rynku pracy), a zdobyta wiedza przyda się tylko na chwilę (co oznacza, że za jakiś czas zdobyty papier schowany zostanie w szufladzie).

Analizując dalej, dobrym posunięciem jest wybór kierunku studiów spośród licznych ofert dostępnych na rynku edukacji, na których student zapozna się z podstawowymi kierunkami i ze specjalistyczną wiedzą. Pozwoli to w świetny sposób usystematyzować posiadaną oraz zdobytą wiedzę, dzięki czemu można stać się specjalistą w danej dziedzinie. Mając do wyboru kilka uczelni sugeruje się, aby wybrać placówkę znaną i wysoko ocenianą w porównaniu z innymi placówkami oświaty oraz docenianą przez pracodawców.

Znając większość szczegółów przyszły student pragnący podjąć edukację na studiach podyplomowych powinien się zapoznać również z wcześniejszymi planami zajęć. Dotyczy to ilości oraz częstotliwości zjazdów. Także dni i godziny, w jakich odbywają się w większości zajęcia są niezwykle cenną informacją mogącą ułatwić podjęcie decyzji. Ciekawą informacją na tym etapie może być także lokalizacja, w której będą odbywały się zajęcia i nazwiska potencjalnych prowadzących wybrane przedmioty. Ważne mogą się okazać również opinie obecnych studentów i absolwentów, które można poznać w trakcie rozmowy lub przeszukując liczne fora internetowe.

Zalety nauki po studiach

Podjęcie decyzji o dodatkowej edukacji jest niełatwym wyzwaniem, gdyż często trzeba pogodzić wiele czynników takich jak – praca, życie rodzinne, wypoczynek, uprawianie sportu i wiele innych. Jednak studia podyplomowe są atrakcyjnym rozwiązaniem, ponieważ wbrew pozorom gwarantują bardzo często zdobycie ciekawej i przydatnej wiedzy w dość krótkim czasie. Przeciętna podyplomówka trwa około półtorej roku, a zajęcia odbywają się w weekendy (jako tak zwane zjazdy) – w sobotę i w niedzielę. Warto podkreślić, że są to wybrane weekendy. Oznacza to tym samym, że w jednym miesiącu jest tylko jeden lub dwa zjazdy.

Zdarza się, że pracodawcy również zależy na podniesieniu kwalifikacji zawodowych swojego pracownika. Dzięki takiej motywacji przyszły student może starać się o dofinansowanie podjętej nauki, a także o zwrot poniesionych kosztów związanych z noclegami i dojazdami na uczelnię. Pozytywna decyzja o dopłacie do nauki pracownika znacznie obniża poniesione przez niego koszty do kilkunastu procent.