Polisa OCP

Polisa OCP – wielu właścicieli firm transportowych zastanawia się jak sprawdzić wartość polisy OCP? Jakie zapisy powinna zawierać, aby uzyskać realne zabezpieczenie finansowe w sytuacji zaistnienia szkody? Czy zasadne jest wprowadzenie klauzul dodatkowych i ponoszenie większych kosztów zakupu ubezpieczenia czy lepiej wybrać wersję podstawową?

Aby uzyskać odpowiedź na tak postawione pytania, trzeba postawić kolejne a mianowicie, czemu polisa OCP ma służyć? Czy przewoźnik dąży do zabezpieczenia finansowego swojej firmy, gdy dojdzie do szkody, czy może znajduje się w sytuacji szukania oszczędności? Czy kontrahent zwraca uwagę na zakres ubezpieczenia? Oczywiście, że tak, dla niego liczy się nie tylko samo posiadanie przez przewoźnika polisy OCP, ale jak ubezpieczenie chroni jego interesy.

Jak sprawdzić polisę OCP?

Przede wszystkim trzeba zacząć od sumy gwarancyjnej w polisie OCP z https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/. Mając na uwadze, że jej wysokość nie powinna być niższa niż wartość transportowanego towaru. Tutaj pojawia się kolejny niuans, to znaczy jest ona ustalona na konkretny przewóz czy na wszystkie realizowane dostawy. Ubezpieczony powinien kontrolować, czy nie doszło do wyczerpania sumy gwarancyjnej. W tym celu trzeba zgłosić się towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel wprowadza do polis OCP wykluczenia, które wyłączają jego odpowiedzialność za konkretne ładunki.

Do takich towarów należą:

 • Towary cenne takie jak: obrazy, rzeźby, sprzęt AGD, RTV, komputerowy, biżuteria, leki, żywe zwierzęta.
 • Przesyłki pocztowe i kurierskie.
 • Towary niebezpieczne ADR.

Towary o podwyższony stopniu ryzyka i niebezpieczne pomimo tego, że są wykluczone mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową co jednak będzie wiązało się z podwyższeniem składki. Jeżeli kierowcy przewożący ładunki są zmuszeni zatrzymywać się na parkingach niestrzeżonych lub na poboczu takie zdarzenia również powinny zostać ujęte w klauzulach dodatkowych. W czasie postoju może dojść do rozboju, uszkodzenia towaru lub jego kradzieży, dlatego polisa OCP powinna zostać rozszerzona o takie sytuacje. Również realizowanie przewozu przez podwykonawców stanowi podstawę wprowadzenia takiego zapisu do zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Tylko dobrze dopasowana polisa OCP stanowi zabezpieczenie finansowe dla przewoźnika oraz jego klientów.

Jak kontrahent może sprawdzić polisę OCP przewoźnika?

Polisa OCP przede wszystkim musi być aktualna, czyli przewoźnik powinien opłacić składkę. Czasami zdarza się, że jest ona opłacana w ratach, dlatego warto zwrócić na to szczególną uwagę. Polisa może obejmować przewóz ładunku konkretnym pojazdem lub ubezpieczeniu podlega  wiele pojazdów. Właściciel towaru powinien sprawdzić czy podany przez przewoźnika numer rejestracyjny pojazdu jest ujęty w polisie OCP.

Najlepsze polisy:

Trzeba także zwrócić uwagę na to, czy firma transportowa jest przewoźnikiem dostarczającym ładunki własnym transportem czy jest spedytorem zlecającym przewóz podwykonawcom. Taka sytuacja powinna być uwzględniona w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Gdzie można sprawdzić polisę OCP? Należy zażądać jej przestawiania od przewoźnika a kluczowe dane sprawdzić u ubezpieczyciela.  

Na co kontrahent powinien zwrócić szczególną uwagę w polisie OCP?

Polisa OCP

Polisa OCP

Na pewno każdy ma świadomość, że nieopłacenie składki polisy OCP czyni ją bezwartościową i kontrahent nie będzie miał podstaw do ubiegania się o odszkodowanie od ubezpieczyciela. Jeżeli przewoźnik wykupił ubezpieczenie i wybrał system płatności ratalny, może się zdarzyć, że zapłaci tylko pierwszą z nich, nie uiszczając kolejnych przez co polisa OCP wygasa. Jednak dysponuje on dokumentem, czyli umową zawarcia ubezpieczenia która w takiej sytuacji nie jest zabezpieczeniem finansowym.   

Firmy transportowe przewożą ładunki w ruchu krajowym, międzynarodowym lub kabotażowym do tego jest zawierane odpowiednie ubezpieczenie. Dobrowolne OCP zapewnia odpowiedzialność ubezpieczyciela za ładunek przewożony w Polsce. Jednak w przypadku przewozu międzynarodowego w polisie OCP muszą być wyszczególnione kraje przez które będzie odbywał się transport drogowy. Jest to szczególnie ważne w przypadku takich państw jak: Turcja, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Kazachstan. Dlaczego te oraz inne kraje często stanowią wykluczenie i nie są objęte ubezpieczeniem. Przewoźnik może jednak zdecydować się na rozszerzenie zakresu ochrony o odpowiednie kraje. I to trzeba sprawdzić zlecając danej firmie transport swoich towarów.

Co wchodzi z zakres polisy OCP?

  • Suma gwarancyjna – ważne jest, aby pokrywała całkowitą wartość transportowanego ładunku. Niestety nie zawsze tak się zdarza.
  • Wykazanie rodzajów transportowanego towaru.
  • Spełnienie wymogów zapisów klauzuli postojowej. To ona wskazujące w jakich miejscach kierowca może zaparkować pojazd. Czy muszą to być wyłącznie parkingi strzeżone, dobrze oświetlone i monitorowane, czy dopuszczalne jest zorganizowanie postoju w zatoczce lub parkingu niestrzeżonym. Jeżeli nie będą przestrzegane wymogi klauzuli postojowej a dojdzie do szkody np. w wyniku kradzieży towaru, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.
  • W polisie OCP musi być wyszczególnione czy przewóz dotyczy jednego samochodu czy też przewoźnik może podstawić inny pojazd.
  • Zakres polisy OCP może być podstawowy i rozszerzony od tego zależy uzyskanie odszkodowania w sytuacji zaistnienia szkody.