Wiedza dla fizjoterapeutów dostępna dzięki szkoleniom z Unii Europejskiej

Wiedza dla fizjoterapeutów dostępna dzięki szkoleniom z Unii Europejskiej – w zawodzie fizjoterapeuty bardzo ważne jest, aby wciąż zdobywać nowe wiadomości i poszerzać zakres swoich możliwości. Wiedza zdobyta w trakcie pięciu lat studiów magisterskich to solidna podstawa, ale i ona może być niewystarczająca w zetknięciu z nowymi chorobami, w szczególności tymi cywilizacyjnymi.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Unia Europejska, która każdego roku prezentuje inne szkolenia dla fizjoterapeutów w ramach swoich programów. Łączny budżet na edukowanie czynnych zawodowo wynosi w tym roku prawie milion złotych (w tylko jednym z ośrodków), co jest kwotą bardzo wysoką. Jeśli pracuje się w tej branży, to warto z takich możliwości korzystać, tym bardziej dlatego, że każdy odbyty kurs daje nowy wpis do CV. A bogate Curriculum, to także szersze opcje na bardziej intratną finansowo posadę.

Dla kogo szkolenia unijne dla fizjoterapeutów

Oczywiście, aby zakwalifikować się do programu, trzeba spełnić podstawowe wymogi. Z darmowej wiedzy nie mogą skorzystać osoby „z ulicy”, chcące jedynie dowiedzieć się czegoś nowego. Program ten jest bowiem specjalistyczny i dotyczy tylko i wyłącznie osób legitymujących się odpowiednim dyplomem. Jednakże ten podstawowy warunek nie wystarczy, aby móc wybrać się na sześciodniowe szkolenie dla fizjoterapeutów, trzeba być zatrudnionym w jednostce mającej podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dla fachowców prowadzących swoje własne prywatne gabinety miejsca w unijnym programie nie zostały przewidziane. 

Gdzie odbywają się kursy?

Z założenia, swoje wiadomości może poszerzać w ramach programu każdy, kto spełnia powyższe wymagania. Miejsce wykonywania pracy nie jest istotne, byle mieściło się w granicach naszego kraju, gdzie swoim zasięgiem obejmuje pacjentów NFZ. Natomiast miejsca odbywania się szkoleń dla fitoterapeutów są różne, lecz najczęściej dotyczą większych miast. Sporo specjalistów będzie musiało zatem dojechać do Warszawy, Katowic, Wrocławia, Gdańska czy Poznania, aby móc zdobywać wiedzę. Warto zatem poszukać nie tylko interesującej tematyki, ale i odpowiedniej jednostki organizującej. Im bliżej naszego miejsca zamieszkania i pracy, tym wygodniej będzie dotrzeć na spotkanie, a później wrócić do wykonywania obowiązków zawodowych.

Polecamy najlepsze usługi rehabilitacji:

Dlaczego warto się szkolić?

Kwestia rozwoju własnych możliwości zawodowych bardzo często przez różnych fachowców jest w sposób jednoznaczny pomijana. Ma to negatywne skutki nie tylko w stosunku do klientów lub pacjentów, ale też względem własnego samopoczucia. Nie rozwijając się, bardzo łatwo popadamy w rutynę i bylejakość, co ma znaczący wpływ na samoocenę oraz na postrzeganie nas w oczach innych. Aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, szkolenia unijne dla fizjoterapeutów starają się dodatkowo zaktywizować tę — i tak już dynamiczną — grupę zawodową. Nowa dawka wiadomości może zmienić nieco punkt widzenia i sprawić, że codziennie wykonywane czynności zostaną wzbogacone o nowy element lub dwa. Z pewnością odczują to też stali pacjenci, na którym można wypróbować nową technikę i metodą obserwacji sprawdzić, czy przynosi ona odpowiedni skutek.

Polecamy uwadze:

Co należy zrobić?

Wiedza dla fizjoterapeutów dostępna dzięki szkoleniom z Unii Europejskiej

Wiedza dla fizjoterapeutów dostępna dzięki szkoleniom z Unii Europejskiej

Aby móc skorzystać ze szkolenia dla fizjoterapeutów, należy najpierw wypełnić wniosek rekrutacyjny. Znajduje się on na stronie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie zajęć. Zazwyczaj dokumenty można złożyć za pomocą formularza online, w innych przypadkach będzie konieczne wydrukowanie niezbędnych kartek, wypisanie ich i przekazanie do stosownej jednostki. Należy pamiętać, że zakwalifikowanie się do odbywania kursu nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku, choć zazwyczaj dzieje się właśnie w ten sposób. Przy szkoleniach o wyjątkowo dużym obłożeniu, zachowane jest najczęściej kryterium równych szans. Oznacza ono, iż pierwszeństwo do odbycia nauki mają te osoby, które są np. w wieku 50+, samotnie wychowują dzieci lub pochodzą z regionów o gorszym dostępie do świeżych informacji w postaci kursów. Wszelkie niezbędne dane na ten temat można najczęściej zdobyć przeglądając dokumentację projektu. Jej publiczna publikacja jest niezbędna do tego, aby firma zajmująca się przeprowadzaniem szkolenia mogła ubiegać się o dotację unijną na ten cel.

Przed rozpoczęciem działań warto też sprawdzić dostępne harmonogramy i porównać kilka ofert szkoleniowych ze sobą. Przede wszystkim też należy uzyskać informację z zakładu pracy, czy w danym terminie jest możliwość uzyskania urlopu bądź delegacji. Większość placówek nie robi z tego tytułu problemów, bo ich właścicielom zależy na jak najlepiej wykwalifikowanej kadrze. To czyni ich bardziej konkurencyjnymi na tle reszty stawki. Szkolenia unijne dla fizjoterapeutów są zazwyczaj prowadzone bardzo sumiennie, a poruszana tematyka jest dość intratna w zastosowaniach praktycznych. Dlatego warto zdecydować się na poświęcenie swojego czasu i wybranie się kilka miast dalej po to, aby móc poszerzyć swoje kwalifikacje. Tak zainwestowane godziny z pewnością zaowocują w przyszłości większą satysfakcją z wykonywanego zawodu.