Sprzedaż nieruchomości: gdzie zgłosić kwestie podatkowe?

Sprzedaż nieruchomości przez biuro jest znacznie prostsza niż w przypadku próby prowadzenia tego procesu samodzielnie. Mimo wszystko jednak należy pamiętać o wielu obowiązkach, jakie każdy podatnik podejmujący się podobnego przedsięwzięcia musi spełnić względem Urzędu Skarbowego. Osoby pozbywające się praw majątkowych do obiektów najczęściej są zobowiązane do uiszczenia opłat w postaci podatku dochodowego.

Czasami podatek ten nie występuje — jest tak np. w sytuacjach, gdy sprzedaż budynku nie wygenerowała zysków, a przyniosła jedynie straty materialne. Wówczas jednak wciąż istnieje potrzeba poinformowania o tym fakcie odpowiednich służb. Nie trudno zaobserwować, jak wiele spraw wiąże się z tematem, jakim jest sprzedaż nieruchomości. Gdzie zgłosić http://inhouse.szczecin.pl/mieszkania/sprzedaz?prop_id_46=Szczecin&prop_id_49[0]=NIEBUSZEWOsprawy formalne oraz kwestie związane z opodatkowaniem? To tylko jedno z wielu pytań, jakie nasuwają się podatnikom.

Sprzedaż nieruchomości przez biuro — więcej niż konsultacja z notariusze

Wiele osób sądzi, że sprzedaż nieruchomości przez biuro http://inhouse.szczecin.pl/lokale/sprzedaz to absolutne minimum formalności, które ogranicza się do kontaktu z notariuszem i sporządzenia odpowiedniego aktu notarialnego. W istocie — wsparcie pracowników biura w dużym stopniu odciąża podatników, mimo to muszą jednak pamiętać o samodzielnym uregulowaniu spraw majątkowych oraz tych związanych z opłacaniem podatków.

Istotne jest, aby zdawać sobie sprawę z faktu, że w chwili przygotowywania aktu notarialnego, należy zwrócić uwagę również na wszelkie podatki wynikające z przeprowadzanej transakcji. Konieczne jest również danie sprawozdania ze wszystkich przeprowadzonych w tym zakresie czynności przez odpowiednimi organami podatkowymi. W tym celu najlepszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z konsultacji z pracownikami Urzędu Skarbowego. Bezpośrednia rozmowa z pewnością pomoże w dokładnym określeniu obowiązków w przypadku konkretnego podatnika. 

Sprzedaż nieruchomości: gdzie zgłosić i dopełnić formalności?

Większość osób podlegających obowiązkom podatkowym doskonale wie o tym, że sprzedaż nieruchomości przez biuro http://inhouse.szczecin.pl/mieszkania/sprzedaz?prop_id_48=Szczecin&prop_id_49[0]=BEZRZECZE (czyli zbycie praw majątkowych) podlega standardowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dotyczy to jednak sytuacji, w których obiekt został sprzedany przed upływem pięciu lat, od chwili, gdy został on nabyty (to, czy przejęcie majątku zostało opłacone, czy też nie, nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia i podlega tym samym regulacjom prawnym) przez danego podatnika (lub wybudowany przez tę osobę). 

Zbycie majątku opisanego w powyższym akapicie jest uznawane za zdobycie źródła dochodu, w tym również podatku. Istotny wydaje się również fakt, że identyczne prawa znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy dochodzi do zamiany lokalu. Łatwo się zorientować, że liczba ważnych spraw formalnych jest ogromna, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości. Gdzie zgłosić wszelkie zmiany dokonywane w zakresie tego tematu? Przede wszystkim do odpowiednich organów podatkowych.

Zwolnienie podatkowe z dochodu pozyskanego w wyniku sprzedaży nieruchomości przez biuro

Istnieją sytuacje, w których podatnik może ubiegać się o zwolnienie go z obowiązku opłacania podatku od sprzedaży nieruchomości przez biuro lub dokonywane samodzielnie. Wszystkie sytuacje, które uprawniają do ubiegania się o ten przywilej, zostały dokładnie opisane w artykule 21, ust. 1 w punkcie 131 traktującym o podatku dochodowym pobieranym od osób fizycznych. W przepisie jest mowa między innymi o tym, że wolne od podatku są nieruchomości, z których zyski są w całości przeznaczone w celu nabycia innego lokalu o tej samej wartości materialnej (a konkretnie jego iloczynowi). 

Istotna jest jednak informacja, że omawiane zwolnienie z podatku ma charakter czasowy. Oznacza to, że środki uzyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości przez biuro muszą zostać wydane na inne mieszkanie w czasie nieprzekraczającym dwóch lat od czasu, gdy nastąpiło zbycie poprzednio posiadanego majątku. Obowiązkiem podatnika jest udokumentowanie wszystkich poniesionych kosztów. Dokumenty te są dowodem i podstawą do ubiegania się o zwolnienie z obowiązku podatkowego. Pod żądnym pozorem więc nie należy bagatelizować tej kwestii.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Decydując się na sprzedaż nieruchomości przez biuro http://inhouse.szczecin.pl/dzialki/sprzedaz?&szukaj=tak&prop_id_48=szczecin, warto wybrać usługi specjalistów, którzy cieszą się nieskazitelnie dobrą opinią wśród dotychczasowych Klientów. Aby znaleźć dobre biuro można spróbować zasięgnąć porady o znajomych lub spróbować znaleźć podobnych specjalistów we własnym zakresie, np. poprzez Internet. Fora internetowe bywają źródłem naprawdę rzetelnych i sprawdzonych informacji, a także opinii na temat działalności gospodarczych różnego typu.

Zawsze najlepszym wyjściem jest wstępne skonsultowanie się z pracownikami biura i przedstawienie im wszystkich oczekiwań oraz nakreślenie specyfiki sytuacji, w jakiej w danym momencie się znajdujemy. Dzięki temu szanse na osiągniecie pełnej satysfakcji z zainwestowanych pieniędzy, gwałtownie wzrastają. Warto o tym pamiętać i zwracać uwagę na szczegóły.

Zobacz także: