Sprzedaż nieruchomości: gdzie zgłosić kwestie podatkowe?

Sprzedaż nieruchomości przez biuro jest znacznie prostsza niż w przypadku próby prowadzenia tego procesu samodzielnie. Mimo wszystko jednak należy pamiętać o wielu obowiązkach, jakie każdy podatnik podejmujący się podobnego przedsięwzięcia musi spełnić względem Urzędu Skarbowego. Osoby pozbywające się praw majątkowych do obiektów najczęściej są zobowiązane do uiszczenia opłat w postaci podatku dochodowego. Czasami podatek ten nie występuje — jest tak np. w sytuacjach, gdy sprzedaż budynku nie wygenerowała zysków, a przyniosła jedynie straty materialne. Wówczas jednak wciąż istnieje potrzeba poinformowania o tym fakcie odpowiednich służb. Nie trudno zaobserwować, jak wiele spraw wiąże się z tematem, jakim jest sprzedaż nieruchomości. Gdzie zgłosić sprawy formalne oraz kwestie związane z opodatkowaniem? To tylko jedno z wielu pytań, jakie nasuwają się podatnikom.

Sprzedaż nieruchomości przez biuro — więcej niż konsultacja z notariusze

Sprzedaż nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Wiele osób sądzi, że sprzedaż nieruchomości przez biuro to absolutne minimum formalności, które ogranicza się do kontaktu z notariuszem i sporządzenia odpowiedniego aktu notarialnego. W istocie — wsparcie pracowników biura w dużym stopniu odciąża podatników, mimo to muszą jednak pamiętać o samodzielnym uregulowaniu spraw majątkowych oraz tych związanych z opłacaniem podatków.

Istotne jest, aby zdawać sobie sprawę z faktu, że w chwili przygotowywania aktu notarialnego, należy zwrócić uwagę również na wszelkie podatki wynikające z przeprowadzanej transakcji. Konieczne jest również danie sprawozdania ze wszystkich przeprowadzonych w tym zakresie czynności przez odpowiednimi organami podatkowymi. W tym celu najlepszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z konsultacji z pracownikami Urzędu Skarbowego. Bezpośrednia rozmowa z pewnością pomoże w dokładnym określeniu obowiązków w przypadku konkretnego podatnika. 

Sprzedaż nieruchomości: gdzie zgłosić i dopełnić formalności?

Większość osób podlegających obowiązkom podatkowym doskonale wie o tym, że sprzedaż nieruchomości przez biuro (czyli zbycie praw majątkowych) podlega standardowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dotyczy to jednak sytuacji, w których obiekt został sprzedany przed upływem pięciu lat, od chwili, gdy został on nabyty (to, czy przejęcie majątku zostało opłacone, czy też nie, nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia i podlega tym samym regulacjom prawnym) przez danego podatnika (lub wybudowany przez tę osobę). 

Zbycie majątku opisanego w powyższym akapicie jest uznawane za zdobycie źródła dochodu, w tym również podatku. Istotny wydaje się również fakt, że identyczne prawa znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy dochodzi do zamiany lokalu. Łatwo się zorientować, że liczba ważnych spraw formalnych jest ogromna, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości. Gdzie zgłosić wszelkie zmiany dokonywane w zakresie tego tematu? Przede wszystkim do odpowiednich organów podatkowych.

Zwolnienie podatkowe z dochodu pozyskanego w wyniku sprzedaży nieruchomości przez biuro

Istnieją sytuacje, w których podatnik może ubiegać się o zwolnienie go z obowiązku opłacania podatku od sprzedaży nieruchomości przez biuro lub dokonywane samodzielnie. Wszystkie sytuacje, które uprawniają do ubiegania się o ten przywilej, zostały dokładnie opisane w artykule 21, ust. 1 w punkcie 131 traktującym o podatku dochodowym pobieranym od osób fizycznych. W przepisie jest mowa między innymi o tym, że wolne od podatku są nieruchomości, z których zyski są w całości przeznaczone w celu nabycia innego lokalu o tej samej wartości materialnej (a konkretnie jego iloczynowi). 

Istotna jest jednak informacja, że omawiane zwolnienie z podatku ma charakter czasowy. Oznacza to, że środki uzyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości przez biuro muszą zostać wydane na inne mieszkanie w czasie nieprzekraczającym dwóch lat od czasu, gdy nastąpiło zbycie poprzednio posiadanego majątku. Obowiązkiem podatnika jest udokumentowanie wszystkich poniesionych kosztów. Dokumenty te są dowodem i podstawą do ubiegania się o zwolnienie z obowiązku podatkowego. Pod żądnym pozorem więc nie należy bagatelizować tej kwestii.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Decydując się na sprzedaż nieruchomości przez biuro, warto wybrać usługi specjalistów, którzy cieszą się nieskazitelnie dobrą opinią wśród dotychczasowych Klientów. Aby znaleźć dobre biuro można spróbować zasięgnąć porady o znajomych lub spróbować znaleźć podobnych specjalistów we własnym zakresie, np. poprzez Internet. Fora internetowe bywają źródłem naprawdę rzetelnych i sprawdzonych informacji, a także opinii na temat działalności gospodarczych różnego typu.

Zawsze najlepszym wyjściem jest wstępne skonsultowanie się z pracownikami biura i przedstawienie im wszystkich oczekiwań oraz nakreślenie specyfiki sytuacji, w jakiej w danym momencie się znajdujemy. Dzięki temu szanse na osiągniecie pełnej satysfakcji z zainwestowanych pieniędzy, gwałtownie wzrastają. Warto o tym pamiętać i zwracać uwagę na szczegóły.