Dom opieki jakie wymogi

Dom spokojnej starości jest to dom opieki dla seniora, do którego każdego roku zostaje umieszczonych tysiące osób. Dom opieki dla osób starszych cieszy się aż taką popularnością, ponieważ wiele daje on możliwość zapewnienia całodobowej opieki osobom potrzebującym, którzy takiej opieki nie są uzyskać w swoim domu. Dom opieki jest to nic innego, jak placówka, której zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej opieki odnoszącej się do kwestii bytowych, zdrowotnych, opiekuńczych, wspomagających, jak również edukacyjnych. W miejscu takim, każda osób przebywających może uzyskać niezbędną i fachową pomoc. 

Kto może zostać przyjęty do domu spokojnej starości?

Do domu spokojnej starości może zostać przyjęta osoba, które spełnia określone wymagania. Do wymagań tych należy zaliczyć przede wszystkim nieodpowiednie warunki bytowe w aktualnym miejscu pobytu, jak również zaświadczenie od lekarza, że osoba taka wymaga specjalistycznej i całodobowej opieki. Aby zostać przyjętym do domu spokojnej starości należy w pierwszej kolejności dostarczyć do Domu Pomocy Społecznej odpowiedni wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami. Do dokumentów tych należy zaliczyć w szczególności:

  • oświadczenie woli seniora o umieszczeniu w takiej placówce opiekuńczej
  • stosowne oświadczenie ze strony rodziny związane z dokładnym wyjaśnieniem okoliczności, które spowodowały chęć umieszczenie seniora w takiej placówce
  • zaświadczenie od lekarza, że senior wymaga specjalistycznej oraz całodobowej opieki
  • decyzję wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie przyznania renty, bądź emerytury, z której będą mogły być pokrywane koszty związane z pobytem takiej osoby w domu spokojnej starości
  • w przypadku osób chorych psychiczne niezbędne będzie również dostarczenie zaświadczenia wydanego przez lekarza psychiatrę odnośnie stanu zdrowia seniora
  • zaświadczenie odnośnie uzyskiwanych dochodów, jeżeli są one z innych źródeł, niż tylko emerytura, bądź renta

Co następuje po dostarczeniu i rozpatrzeniu wniosku?

Dom opieki jakie wymogiPo rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie seniora do domu spokojnej starości w następnej kolejności zostaje wykonany wywiad środowiskowy. Celem wykonania wywiadu środowiskowego jest to, aby pracownik socjalny miał możliwość zapoznania się z informacjami odnośnie sytuacji rodzinnej osoby, która ma zostać umieszczona w takim ośrodku, jak również sytuacji finansowej. Za każdym razem w przypadku decyzji o umieszczeniu danej osoby w domu starości, jak również w przypadku ustalenia kwoty za pobyt w takim miejscu, odpowiada organ gminy, który jest odpowiedzialny za prowadzenie takiej placówki, bądź starosta powiatu, jeżeli to właśnie on zajmuje się prowadzenie domu starości. Należy również zaznaczyć, iż osoba, która została skierowana do domu spokojnej starości jest kierowana tam na czas nieokreślony. Natomiast w niektórych przypadkach może również zdarzyć się tak, że pobyt taki może być oznaczony na czas określony. W przypadku skierowania seniora do domu spokojnej starości na czas określony, niezbędne będzie oznaczenie takiego wymogu przez samego seniora, bądź przez jego pełnomocnika.

Zobacz także:

Jaka jest różnica między publicznymi domami spokojnej starości, a prywatnymi domami dla osób starszych?

Jedną z podstawowych różnic występujących między publicznymi domami spokojnej starości, a prywatnymi domami dla osób starszych jest przede wszystkim to, że inne organy zarządzają taki placówkami, jak również występuje inny czas oczekiwania na przyjęcie do takiego miejsca. W przypadku zdecydowania się na placówkę publiczną musimy liczyć się z tym, że po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu pozytywnej opinii odnośnie przyjęcia seniora, to w pierwszej kolejności trafia się na listę rezerwową i należy oczekiwać, aż miejsce w danym ośrodku się zwolni. Z kolei, w przypadku placówki prywatnej można tam trafić niemal od razu. Inną kluczową różnicą między placówką publiczną, a placówką prywatną jest także to, że w placówce prywatnej przebywa znacznie mniejsza ilość seniorów. Dzięki temu, personel takiego miejsca jest w stanie poświęcić znacznie więcej czasu danemu pensjonariuszowi, niż w przypadku placówki publicznej. Mylnym stwierdzeniem jest również to, że placówki o charakterze publicznym są domami bezpłatnymi.

Ile kosztuje pobyt w domu spokojnej starości?

Za pobyt w domu spokojnej starości trzeba płacić zarówno w przypadku placówki prywatnej, jak i w przypadku placówki publicznej. Otóż, jeżeli chodzi o placówkę publiczną to miesięczny koszt pobytu w takim miejscu wynosi w większości przypadków nawet 70 procent osiąganych miesięcznych dochodów (np. dochodów z tytułu renty, bądź emerytury). Przy czym, należy pamiętać również o tym, że w przypadku, gdy wystąpi sytuacja, że senior zachoruje na przykład na nowotwór, bądź będzie osobą leżącą to koszt pobytu w takim miejscu znacząco się zwiększy. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że senior, który został skierowany do domu starości nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych względem takiej placówki, to w następnej kolejności płatność taka będzie egzekwowana od jego współmałżonka.