Wiedza dla fizjoterapeutów dostępna dzięki szkoleniom z Unii Europejskiej

Fizjoterapia

W zawodzie fizjoterapeuty bardzo ważne jest, aby wciąż zdobywać nowe wiadomości i poszerzać zakres swoich możliwości. Wiedza zdobyta w trakcie pięciu lat studiów magisterskich to solidna podstawa, ale i ona może być niewystarczająca w zetknięciu z nowymi chorobami, w szczególności tymi cywilizacyjnymi. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Unia Europejska, która każdego… Continue reading