Jak pomaga nam sprzęt interaktywny?

Kilka lat temu nie wyobrażaliśmy sobie, że będziemy mieli w szkołach tablice , po który będziemy mogli pisać wyświetlając na nich jednocześnie film. Dzisiaj taki sprzęt interaktywny , jest coraz powszechniejszy , coraz więcej szkół korzysta z możliwości które on nam oferuje. Możemy po nim pisać , wybierając sobie tło. Możemy na przykład za tło ustawić kartkę w linię , w kratkę , w 5 linie  czy coś zupełnie innego. Daje to nauczycielom ogromne możliwości , do tego aby lekcje były ciekawsze , aby łatwiej zaciekawić swoich uczniów , oraz aby przekazać wiedzę w ciekawszy , pełniejszy sposób.

Zawiłe zagadnienia matematyczne czy fizyczne można teraz pokazać w łatwiejszy sposób. Wiele wykresów jest bardziej przejrzystych i czytelniejszych, łatwiej można zmieniać dane , niekoniecznie rysując nowe wykresy ale wykresy rysują się same. Pozwala to nauczycielom na zaoszczędzenie ogromnej ilości czasu. Oczywiście zaoszczędzą oni ten czas, jeśli nauczą się korzystać odpowiednio ze sprzętu interaktywnego jakim są tablice multimedialne. Jeśli nauczyciel nie potrafi dostatecznie dobrze obsługiwać takiego sprzętu ,to straci czas na lekcji, próbując zrobić to w dobry sposób. Natomiast jeśli nauczy się odpowiednio korzystać z tej formy pomocy dydaktycznej , jest w stanie zaoszczędzić sporo czasu w i tak krótkim czasie lekcji. Przecież 45 minut to niewiele , a trzeba jeszcze: sprawdzić obecność , przepytać niekiedy uczniów, i w taki sposób tracimy jedną trzecią lekcję. Dlatego też sprzęt interaktywny może nauczycielowi pomóc w niezmierzony sposób. Nauczyciel historii zamiast opowiadać o pewnych wydarzeniach , może je uczniom po prostu pokazać. Zamiast korzystać z wielu map,  może wykorzystać sprzęt interaktywny który pozwoli mu pokazać uczniom jedną mapę , ze zmieniającymi się konturami. W historii Polski nasze granice zmieniały się tak często , że aby pokazać wszystkie zmiany trzeba by kilkunastu lub kilkudziesięciu map. Tablica interaktywna pozwala pokazać jedną mapę , na której granice będą zmieniały się same. Pomoże to opisać całokształt naszego państwa jego historie wielkość i znaczenie na przestrzeni wielu wieków.  Nauczyciel chemii może pokazać doświadczenia , których nie jest w stanie pokazać uczniom na żywo w klasie. Tak więc w wielu dziedzinach nauki , sprzęt interaktywny może okazać się pomocą dydaktyczną , która mocno przyczyni się do zaciekawienia uczniów i przekazania  im wiedzy w łatwiejszy i bardziej przyjazny dla nich sposób.

Należy jednak przy tym pamiętać, że sprzęt interaktywnych nie zastąpi nauczyciela i nie może on polegać tylko i wyłącznie na tym, co oferuje sprzęt Interaktywny , zapominając przy tym, że najważniejsza interakcja jaka zachodzi w czasie lekcji, jest między nim a uczniem , a nie tablicą i uczniem. To nauczyciel powinien działać jako najważniejszy sprzęt interaktywny w czasie lekcji, nie zastępując swojego działania wymysłem techniki. Powinien w odpowiedni sposób z niego korzystać , nie zastępując nim jednak wszystkiego tego co powinien zrobić sam. Musi przy tym pamiętać , że nawet najlepszy sprzęt nie jest w stanie zastąpić człowieka i jego pracy. Dlatego też sprzęt interaktywny w szkołach jest dobrym pomysłem , należy jednak korzystać z niego umiejętnie. Nauczyciele powinni przejść szkolenie jak korzystać z takiej tablicy aby przynosiła jak najlepsze efekty, oraz aby rzeczywiście pomagała uczniom.

Należy również stale uświadamiać i przypominać uczniom, że jest to tylko pomoc w nauce i nie zastąpi systematycznej nauki i ciężkiej pracy w zdobywaniu wiedzy. Nie wolno poprzestawać tylko na tym, co oferuje nam pomoc dydaktyczna taka jak sprzęt interaktywny. Ciągle najważniejsze w nauce jest to aby ciężko i systematycznie pracować  nad pogłębianiem swoją swojej wiedzy. Oczywiście możemy wykorzystywać do tego sprzęt interaktywny jednak to nasz czas i nasze zaangażowanie jest najważniejsze. Nie wolno nam o tym zapominać i iść prosto tą drogą ponieważ nie przyniesie to nam zamierzonych rezultatów. Warto jednak korzystać z możliwości , które daje nam dzisiejsza technika, aby urozmaicić I pokazać uczniom naukę z innej , być może ciekawszej dla nich strony. Nie należy zamykać się całkowicie na możliwości technologiczne które daje nam sprzęt interaktywny , ponieważ dzisiaj dla młodzieży ten sprzęt jest czymś naturalnym. Z drugiej strony jednak można się zastanowić , czy skoro uczniowie korzystają w nadmierny sposób z takiego sprzętu, warto jeszcze dokładać im tego typu urządzeń w czasie lekcji. Jest to zapewne dylemat z którym zmierzyć się musi wielu nauczycieli. Tym bardziej decydują się oni na korzystanie z różnego typu wspomóc naukowych interaktywnych tylko w nielicznych wypadkach. Jednak jeśli dysponują oni takim sprzętem, który jest dość drogi , chcą korzystać z niego jak najczęściej. Dlatego też często zmagają się oni z dylematem, czy skorzystać z tego sprzętu czy nie. Przez to często stoi on niewykorzystany. Powoduje to, że szkoły rzadziej decydują się na tego typu zakup.