Studia w formie podyplomowej – jak wybrać?

W dokształcaniu się, czyli w podnoszeniu swoich umiejętności oraz wiedzy, upatruje się rozwoju osobistego na kilku obszarach. Dotyczą one przede wszystkim własnego rozwoju, ale również awansu i prestiżu lub też umożliwienia zmiany obecnej pracy czy podniesienia dotychczasowego wynagrodzenia. Jednak studia w formie podyplomowej wiążą się z czasem, jaki trzeba znaleźć… Continue reading

Pracownicy z Ukrainy

Śledząc internetowe strony społecznościowe lub te humorystyczne, na których użytkownicy zamieszczają różne zabawne materiały, coraz częściej wśród najpopularniejszych i najchętniej oglądanych oraz udostępnianych znajdziemy prześmiewcze memy, na których obśmiewani są pracownicy z Ukrainy. Dla mniej zorientowanych – owy mem, to nic innego jak zdjęcie, obrazek, przedstawiający ludzi, zwierzęta lub inne… Continue reading